Sonda
Twoje wydatki na żywność wynoszą miesięcznie
Produkt dnia
OWOCE DUCHA - gra
OWOCE DUCHA - gra

92,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wydawnictwo Kościuszko

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Łoziska, nr konta: 65 1020 1169 0000 8102 0310 2183 ul. Złotych Łanów 3, NIP: 1231465509, Regon: 141547479 , tel. +48.663224466, adres email: wydawnictwo@kosciuszko.eu.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, można wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

 • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
 • Przelew on-line PayU (natychmiastowy) sklep pokieruje Cię w tej procedurze.
 • Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, lub w paczkomacie InPost). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat. Pobranie -kurier doliczamy 6 zł, pobranie paczkomat doliczamy 3 zł.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej InPost, paczkomatu InPost) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Koszta wysyłek:

Koszta przesyłek w opcji - płatność przelewem:

 • firma kurierska InPost 11,99zł,
 • paczkomat InPost, 10,99zł
 • odbiór osobisty 0,00zł

 

Koszta przesyłek w opcji - płatność za pobraniem:

 • firma kurierska InPost 17,99zł,
 • paczkomat InPost, 13,99zł
 • odbiór osobisty 0,00zł

 Terminy dostarczenia towaru:

Po zaksięgowaniu płatności od klienta, Sklep realizuje wysyłkę do 48H.

Następnie firma kurierska InPost dostarcza w 1-2 dni roboczych, zaś paczkomat InPost dostarcza 2 dni robocze.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Wg ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27  Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

RODO - Ochrona danych

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO wchodzących w życie 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych, jako Klienta Wydawnictwa Kościuszko www.kosciuszko.eu , zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem danych osobowych Klienta Wydawnictwa Kościuszko www.kosciuszko.eu jest:
Wydawnictwo Kościuszko

ul. Sybiraków 9

05-500 Julianów
wydawnictwo@kosciuszko.eu

tel. 663 22 44 66

odpowiedzialny Robert Kościuszko

Nip: 951-137-98-96

Regon: 141547479

Z Administratorem można się kontaktować przez:
www.kosciuszko.eu

wydawnictwo@kosciuszko.eu

tel. 663 22 44 66

Jedynymi podmiotami, którym dane są przekazywane w trakcie realizacji umowy są te, które współuczestniczą w jej wykonywaniu.

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Klienta podczas zakładania konta w sklepie internetowym
www.kosciuszko.eu , a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej firmie. Jak również drogą mailową, lub telefonicznie w przypadku zamówień składanych w takiej formie.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?
Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży towarów w sklepie internetowym
www.kosciuszko.eu a tym samym świadczyć usługę:

1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy zamówienia
2. adres email, login, hasło, telefon oraz NIP (opcjonalnie)

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo Kościuszko www.kosciuszko.eu

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z naszymi klientami w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności

- zakładania i zarządzania kontem Klienta, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

- realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży

- obsługi zwrotów i reklamacji

- obsługi zgłoszeń, które do nas kieruje Klient (np. przez formularz kontaktowy);

- kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy sprzedaży, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

- Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Wysyłanie informacji w celach marketingowych wymaga oddzielnej zgody każdorazowo wyrażanej w takich przypadkach.


Odwołanie takiej zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres:
wydawnictwo@kosciuszko.eu


Jakie Klient ma uprawnienia wobec Wydawnictwa w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Klienta, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

3. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy zawartej z nim oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego GIODO.


Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO. 

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl